Burenrecht

Het ladderrecht

Het door Covid 19 ingeburgerd thuiswerken is niet iedere burenrelatie ten goede gekomen. Toch is het van belang om de verstandhouding met de buren niet verder te verstoren. Het kan namelijk zo zijn dat u nog lang buren van elkaar zult zijn. Soms is het ondanks de slechte verstandhouding noodzakelijk om bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden aan

Het ladderrecht Meer lezen »

Een voorlopig deskundigenbericht

Het kan voor komen dat u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten, maar op dat moment nog onvoldoende bewijs tot uw beschikking heeft om de zaak te winnen. In gevallen waarin sprake is van gebrek aan bewijs, of omdat enkele voor de beslechting van het geschil relevant zijnde feiten en omstandigheden nog niet zijn

Een voorlopig deskundigenbericht Meer lezen »