Een voorlopig deskundigenbericht

Het kan voor komen dat u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten, maar op dat moment nog onvoldoende bewijs tot uw beschikking heeft om de zaak te winnen.

In gevallen waarin sprake is van gebrek aan bewijs, of omdat enkele voor de beslechting van het geschil relevant zijnde feiten en omstandigheden nog niet zijn opgehelderd, is het nuttig om een deskundige in te schakelen. Daarnaast komt het voor dat een rechter moet oordelen over feiten of omstandigheden die bijzondere expertise vergen. Lees meer

Jarenlange burenruzie leidt tot procedure

De rechter van de rechtbank Midden-Nederland diende vonnis te wijzen in een jarenlange strijd tussen buren. Een van de partijen besloot uiteindelijk om de buren in rechte te betrekken en hen op straffe van een dwangsom te dwingen tot het staken van geluidsoverlast, intimidatie, beledigingen, schelden, mishandelen en het deponeren van afval of andere zaken in hun tuin.  Lees meer

Mag het eens uit zijn met dat lawaai!

Een haan zorgde nogal voor wat stress en overlast bij het gezin in de naastgelegen woning. De bewoners van het naastgelegen pand zijn daar op aangesproken, maar dat mag blijkbaar niet baten. Beide gezinnen huren bij dezelfde woningbouwvereniging.  Lees meer