Ontslaggolf door de coronacrisis

Steeds meer werkgevers maken aanspraak op de NOW-regeling. Inmiddels heeft het kabinet haar derde NOW-regeling in werking laten treden. De aanvraagperiode voor de NOW 3.3. voor werkgevers loopt van 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wij zien een trendbreuk plaatsvinden als het gaat om de gevolgen van ontslag voor werkgevers onder de nieuwe NOW 3.3. regeling. Onder de NOW 3.3. zijn er geen aanvullende gevolgen meer als de werkgever bij het UWV een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indient. Lees meer

Coronavaccinatie: stel ik weiger mij te vaccineren tegen het coronavirus, wat zijn de gevolgen voor mijn baan?

Inmiddels is de GGD de Nederlandse bevolking aan het vaccineren tegen het coronavirus. Ongetwijfeld zult u zich hebben afgevraagd: laat ik mij ook vaccineren? Bij twijfel weegt u wellicht mee wat de gevolgen voor uw baan kunnen zijn.

Met andere woorden, kan uw werkgever u verplichten om u tegen corona te laten inenten? Lees meer