Zelf ontslag moeten nemen omdat de werkgever het vraagt, mag dat zo maar?

In Limburg heeft de kantonrechter zich moeten buigen over een geschil tussen een werkneemster van een fastfood restaurant en diens werkgever die haar verplichtte om zelf ontslag te nemen, ECLI:NL:RBLIM:2020:8873. In deze kwestie werd de werkneemster verweten dat zij in strijd zou hebben gehandeld met de huisregels door een portie kipnuggets gratis aan een ex-collega te geven, waar zij overigens zelf ook van had gegeten. Lees meer

Mogen werkgevers verlangen dat werknemers voordat de werktijd aanvangt aanwezig zijn?

Binnen veel sectoren is het inmiddels de normale gang van zaken geworden, als de dienst om 09.00 uur begint verlangt de werkgever dat zijn werknemer ongeveer 10 minuten voor aanvang aanwezig is. Lees meer

Aanpassingen spreekuur i.v.m. maatregelen overheid

In verband met de strengere maatregelen van de Overheid hebben wij voor de veiligheid van u als klant en van ons team ook het donderdagavond spreekuur aangepast.

Met ingang van donderdag 17 december 2020 zal ons gratis spreekuur uitsluitend telefonisch plaatsvinden en wel van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Bel ons gerust voor gratis advies: tel. 043-3253960

 

In de tussentijd: blijf gezond en alle goeds voor 2021!

Dank voor uw begrip.

 

Het team van

Van Dijk c.s. Advocaten