In de WIEG gelegd

Op 27 maart jl. verscheen er een nieuwsartikel op NU.nl, waarin werd vermeld dat volgens een onderzoek van het CBS, ruim 11 procent van de werkende vaders ouderschapsverlof opneemt. Deze groep mannen werkt (tijdelijk) minder om voor hun kind te zorgen. Ouderschapsverlof is een aparte vorm van verlof, waarbij het loon niet wordt doorbetaald, maar men wel recht behoudt op het aantal werkuren dat oorspronkelijk in het arbeidscontract is opgenomen. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal arbeidsuren per week. Hierop kan aanspraak worden gemaakt gedurende de eerste acht jaren na de geboorte van het kind. Lees meer

In het zonnetje gezet

Op Secretaressedag worden de dames van ons team uiteraard in het zonnetje gezet. Zie de foto voor de leuke traktatie.

Misschien dat ze volgend jaar wel op de foto durven…

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren afgewezen

Een werkneemster werkte al sinds 2008 als filiaalleidster bij een bedrijf. De werkgever stelt dat er sprake is van disfunctioneren op basis waarvan de arbeidsovereenkomst tot een einde moet komen. Lees meer