Aansprakelijkheid van de hondenbezitter

Het kan voorkomen dat uw hond wordt gebeten door een andere hond of uw hond een andere hond bijt. Wat kunt u in dat geval juridisch doen?

Volgens artikel 6:179 BW is een bezitter van het dier in beginsel aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Dit betekent dat – indien uw hond wordt gebeten door een andere hond – u de eigenaar van de andere hond aansprakelijk kunt stellen voor de schade. De aansprakelijkheid van artikel 6:179 BW ziet toe op het onberekenbare element van de eigen energie van het dier. Lees meer

Het leggen van beslag

Na het winnen van een gerechtelijke procedure dient u altijd nog even te wachten met het openen van de champagne. Het is immers nog maar de vraag of de wederpartij na de uitspraak (vrijwillig) wil meewerken om aan de veroordeling in het vonnis te voldoen. Weigert de wederpartij hieraan mee te werken, dan stelt de wet u enkele middelen ter beschikking, die als doel hebben uw rechten uit het vonnis te verwezenlijken. Lees meer

Een voorlopig deskundigenbericht

Het kan voor komen dat u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten, maar op dat moment nog onvoldoende bewijs tot uw beschikking heeft om de zaak te winnen.

In gevallen waarin sprake is van gebrek aan bewijs, of omdat enkele voor de beslechting van het geschil relevant zijnde feiten en omstandigheden nog niet zijn opgehelderd, is het nuttig om een deskundige in te schakelen. Daarnaast komt het voor dat een rechter moet oordelen over feiten of omstandigheden die bijzondere expertise vergen. Lees meer