Artikelen door Beheerder

De zomer begint in Wyck!

Wat is er mooier dan stil te staan bij de goede dingen van het leven? Tijdens de ‘Route du Soleil’ in Wyck vieren we daarom de start van de zomer! Een dag om vrienden te ontmoeten, samen te genieten van een hapje en een drankje en op zoek te gaan naar de mooiste spullen voor […]

Hoe meer vis, hoe droever water

Als er geen testament door erflater is opgesteld geldt het wettelijke versterferfrecht. Doorgaans hebben erflaters echter een testament opgesteld. De meest voorkomende testamenten zijn langstlevende testamenten. Bij het langstlevende testament is de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de erfgenaam. De kinderen krijgen een vordering ter grootte van hun rechtmatige erfdeel dat echter niet opeisbaar is gedurende het […]

Advocaat = partijdig, tenzij…

Een advocaat draagt zorg voor de rechtsbescherming van zijn cliënt, waarbij hij zich laat leiden door de kernwaarden die zijn vastgelegd in de Advocatenwet. De kernwaarden zijn: Onafhankelijk; Partijdig; Integer; Deskundig; Vertrouwelijk. In dit stukje wordt de partijdigheid besproken. Een advocaat steunt zijn cliënt door dik en dun. Hij is dé raadsman/vrouwe voor de betreffende […]