Kosten

Voordat een zaak in behandeling wordt genomen, maken wij met U duidelijke en goede afspraken over de kosten. In beginsel werken wij op uurtarief, maar daar waar mogelijk verrichten wij maatwerk.

Wellicht heeft U een rechtsbijstandsverzekering. Gelet op de jongste jurisprudentie heeft U recht op een advocaat naar eigen keuze. Wij hebben goede contacten met rechtsbijstandverzekeraars in Nederland en mocht U over zo’n verzekering beschikken, dan kunnen wij dat – indien gewenst – eventueel rechtstreeks met hen regelen. Meer specifiek hebben wij tariefafspraken met Stichting Achmea Rechtsbijstand. U profiteert daarvan nu het bereiken van een kostenmaximum nagenoeg is uitgesloten. Dat kan anders zijn bij een advocaat die U op uurbasis bijstaat.

Achmea Rechtsbijstand

Misschien komt U wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan maken wij ook dat voor U in orde. Daarbij dient U rekening te houden met een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen en door U te betalen eigen bijdrage.

In ieder geval krijgt U volledige openheid en duidelijkheid over de kosten van onze rechtsbijstand.

Onze bedoeling is dat U uitstekende hulp krijgt voor een passend bedrag.