Kosten

Voordat een zaak in behandeling wordt genomen, maken wij met u duidelijke en goede afspraken over de kosten. In beginsel werken wij op uurtarief, maar daar waar mogelijk verrichten wij maatwerk.

Kosten

Wellicht heeft u een rechtsbijstandsverzekering. Gelet op de jongste jurisprudentie heeft u recht op een advocaat naar eigen keuze. Wij hebben goede contacten met diverse rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland en mocht u over zo’n verzekering beschikken, dan kunnen wij dat – indien gewenst – eventueel rechtstreeks met hen regelen. Meer specifiek hebben wij tariefafspraken met Stichting Achmea Rechtsbijstand en ARAG Rechtsbijstand. Mocht u verzekerd zijn bij nog een andere verzekeraar dan hiervoor genoemd, dan kunnen wij desgewenst ook daar afspraken mee maken. U profiteert daarvan nu het bereiken van een kostenmaximum nagenoeg is uitgesloten en u daardoor niet ineens wordt geconfronteerd met een factuur van ons kantoor of van uw verzekeraar.
Dat kan anders zijn bij een advocaat die u op basis van zijn/haar uurtarief bijstaat.

Misschien komt u wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, een zogenaamde “toevoeging”. Dan maken wij ook dat voor u in orde. Daarbij dient u rekening te houden met een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen en door u te betalen eigen bijdrage.

Is dat alles niet op u van toepassing, dan verrichten wij onze werkzaamheden op basis van ons uurtarief en in voorkomend geval, indien een zaak zich daarvoor leent, doen wij dat voor een vast bedrag.

In ieder geval krijgt u volledige openheid en duidelijkheid over de kosten van onze rechtsbijstand.

Ons doel is dan ook dat u uitstekende en professionele hulp krijgt voor een passend bedrag.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.