Bouwrecht

Het bouwrecht op de schop – aannemers en opdrachtgevers opgelet!

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Gelijk met deze inwerkingtreding, treedt ook  de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gefaseerd in werking. Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht. Daarnaast schept de Wkb ook nieuwe verplichtingen voor aannemers, daar waar het gaat om […]

Het bouwrecht op de schop – aannemers en opdrachtgevers opgelet! Meer lezen »

Wijziging bouwrecht wegens intreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Per 1 januari 2024 treedt samen met de nieuwe Omgevingswet ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het doel van deze wet is om de bouwkwaliteit te verbeteren en de positie van opdrachtgevers richting aannemers te versterken. Hierdoor wordt het bouwrecht op een aantal onderdelen gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op opdrachten

Wijziging bouwrecht wegens intreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Meer lezen »