Bestuursrecht

Immateriële schadevergoeding letselschade & gevolgen voor de bijstand

Op 25 april 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in sociale zekerheidszaken, een belangrijke uitspraak gedaan over de ontvangst van immateriële schadevergoeding na letselschade en de gevolgen voor het recht op een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering), ECLI:NL:CRVB:2023:909.  In dit artikel gaan wij nader op deze uitspraak in. Recht […]

Immateriële schadevergoeding letselschade & gevolgen voor de bijstand Meer lezen »

Planschade/ Nadeelcompensatie onder de nieuwe Omgevingswet; de gevolgen

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe Omgevingswet is een verzameling van 26 bestaande wetten en is daardoor op veel onderdelen inhoudelijk gelijk aan het huidige recht. Alleen op het gebied van planschade leidt de Omgevingswet tot grote wijzigingen. In dit artikel gaan wij hier nader op in. Planschade ontstaat

Planschade/ Nadeelcompensatie onder de nieuwe Omgevingswet; de gevolgen Meer lezen »

Het niet tijdig beslissen over de compensatie in de kinderopvangtoeslagen affaire

In april 2023 hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden in de kinderopvangtoeslag affaire. Het gaat over het niet tijdig beslissen over de compensatie. De rechtbank Midden-Nederland en de rechtbank Rotterdam hebben hier namelijk verschillend in geoordeeld. Dit heeft grote gevolgen voor de gedupeerde ouders. In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 14 april 2023 (ECLI:NL:RBMNE:2023:1702) is

Het niet tijdig beslissen over de compensatie in de kinderopvangtoeslagen affaire Meer lezen »