Bestuursrecht

Wat te doen bij niet tijdige beslissing overheid?

De overheid moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Daarvoor geldt een termijn en het bestuursorgaan dient in beginsel binnen die termijn te beslissen. Wanneer er sprake is van een te late beslissing en de beslistermijn is verstreken, kan het bestuursorgaan in gebreke worden gesteld. Indien dan niet alsnog binnen de …

Wat te doen bij niet tijdige beslissing overheid? Lees meer »

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.