Sociale zekerheid

Immateriële schadevergoeding letselschade & gevolgen voor de bijstand

Op 25 april 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in sociale zekerheidszaken, een belangrijke uitspraak gedaan over de ontvangst van immateriële schadevergoeding na letselschade en de gevolgen voor het recht op een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering), ECLI:NL:CRVB:2023:909.  In dit artikel gaan wij nader op deze uitspraak in. Recht …

Immateriële schadevergoeding letselschade & gevolgen voor de bijstand Lees meer »

Wat te doen bij niet tijdige beslissing overheid?

De overheid moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Daarvoor geldt een termijn en het bestuursorgaan dient in beginsel binnen die termijn te beslissen. Wanneer er sprake is van een te late beslissing en de beslistermijn is verstreken, kan het bestuursorgaan in gebreke worden gesteld. Indien dan niet alsnog binnen de …

Wat te doen bij niet tijdige beslissing overheid? Lees meer »

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.