Buitengerechtelijke incassokosten
28 november 2023

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten? Wanneer een schuldeiser incassokosten moet maken om een vordering betaald te krijgen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Dit soort kosten worden buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Niet alleen een advocaat mag deze kosten in rekening brengen. Een deurwaarder, incassobureau of de schuldeiser zelf mag deze incassokosten in rekening.

Bij het vorderen van de buitengerechtelijke incassokosten gelden wel enkele voorwaarden. Immers, sinds 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) van toepassing. Volgens de WIK mogen de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd indien:

  1. Er sprake is van een geldvordering. U heeft bijvoorbeeld iets gekocht bij een online warenhuis maar hebt besloten om dit niet te betalen. Het online warenhuis heeft dan jegens u een geldvordering, hetgeen betekent dat het online warenhuis het geld mag terugvorderen.
  2. De ander dient bovendien schriftelijk in de gelegenheid zijn gesteld om te betalen. Dit heet de zogenaamde schriftelijke aanmaning. Indien het online warenhuis de buitengerechtelijke incassokosten nadien wenst te vorderen, dan dient het online warenhuis dus aan u een brief te sturen waarin wordt aangegeven dat het verschuldigd bedrag dient te worden betaald.
  3. Bovendien geldt een 14 dagen-termijn, hetgeen betekent dat het online warenhuis in de schriftelijke aanmaning moet aangeven dat de ander het geldbedrag binnen een termijn van 14 dagen dient terug te betalen.

Pas indien aan de voorwaarden zijn voldaan én blijkt dat er na 14 dagen nog altijd niet is betaald, mogen de buitengerechtelijke incassokosten extra worden gevorderd.

Hoeveel bedragen de buitengerechtelijke incassokosten? Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. U kunt deze staffel terugvinden via bijgaande link:

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/tarieven-kosten-vergoedingen/Paginas/Staffel-Buitengerechtelijke-Incassokosten.aspx

Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 40,-. Het maximumbedrag Buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 6.775. Kortom, mocht er sprake zijn van een geldvordering, vergeet dan niet de buitengerechtelijke incassokosten op de correcte manier te vorderen.

Bent u in een voornoemde situatie beland en wenst u hierbij bijstand, neem dan contact op met één van onze advocaten.