Contractenrecht

Afwijkende woonoppervlakte bij aan- of verkoop van een woning

U heeft een huis gekocht en de woonoppervlakte wijkt af van de daadwerkelijke grootte, kan dat zomaar? U kunt dan als koper te maken krijgen met verschillende problematiek, denk aan indelingen die niet meer gerealiseerd kunnen worden, beoogde toegangen tot de woning die niet op de voorgenomen wijze gerealiseerd kunnen worden en als gevolg daarvan

Afwijkende woonoppervlakte bij aan- of verkoop van een woning Meer lezen »

Een voorlopig deskundigenbericht

Het kan voor komen dat u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten, maar op dat moment nog onvoldoende bewijs tot uw beschikking heeft om de zaak te winnen. In gevallen waarin sprake is van gebrek aan bewijs, of omdat enkele voor de beslechting van het geschil relevant zijnde feiten en omstandigheden nog niet zijn

Een voorlopig deskundigenbericht Meer lezen »