Contractenrecht

Een voorlopig deskundigenbericht

Het kan voor komen dat u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten, maar op dat moment nog onvoldoende bewijs tot uw beschikking heeft om de zaak te winnen. In gevallen waarin sprake is van gebrek aan bewijs, of omdat enkele voor de beslechting van het geschil relevant zijnde feiten en omstandigheden nog niet zijn …

Een voorlopig deskundigenbericht Lees verder »

Verborgen gebreken

Als u op zoek bent naar een nieuwe woning is het verstandig om, ook als u denkt uw droomwoning te hebben gevonden, een bouwkundige keuring uit te laten voeren alvorens u de koopovereenkomst tekent. Doet u dit niet, dan kan u dat duur komen te staan en kan deze droomwoning veranderen in een ware nachtmerrie.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.