Een voorlopig deskundigenbericht

Het kan voor komen dat u voornemens bent een gerechtelijke procedure te starten, maar op dat moment nog onvoldoende bewijs tot uw beschikking heeft om de zaak te winnen.

In gevallen waarin sprake is van gebrek aan bewijs, of omdat enkele voor de beslechting van het geschil relevant zijnde feiten en omstandigheden nog niet zijn opgehelderd, is het nuttig om een deskundige in te schakelen. Daarnaast komt het voor dat een rechter moet oordelen over feiten of omstandigheden die bijzondere expertise vergen. Lees meer

Problemen met kelders en souterrains.

Bij de aankoop van woningen blijken mensen zich nog steeds niet altijd bewust te zijn van het belang van het inschakelen van een bouwkundige teneinde de woning te controleren op eventuele gebreken. Zeker wanneer een woning al wat ouder is, wordt die onderzoeksplicht – die rust en ook drukt op de schouders van kopende partij – zwaarder. Lees meer

Verborgen gebreken

Als u op zoek bent naar een nieuwe woning is het verstandig om, ook als u denkt uw droomwoning te hebben gevonden, een bouwkundige keuring uit te laten voeren alvorens u de koopovereenkomst tekent. Doet u dit niet, dan kan u dat duur komen te staan en kan deze droomwoning veranderen in een ware nachtmerrie. Lees meer