Voorlopige koopovereenkomst?
21 september 2022

De koop van een tot een bewoning bestemde onroerende zaak wordt, indien de koper een particulier is, schriftelijk aangegaan, zo luidt artikel 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

In Nederland bestaat er contractsvrijheid. Partijen mogen zelf beslissen hoe een overeenkomst wordt opgesteld en wat daarin wordt opgenomen. Doorgaans wordt er bij een aankoop van een woning gebruikgemaakt van een zogenaamde ‘voorlopige’ koopovereenkomst. Wat velen echter niet weten is dat een ‘voorlopig’ koopcontract een misleidende term is.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (art. 6:217 BW). De wet maakt geen onderscheid tussen voorlopige of definitieve overeenkomsten. Een (ondertekende) ‘voorlopige’ koopovereenkomst is dus wel degelijk bindend. Met de aanduiding ‘voorlopig’ wordt bedoeld dat partijen onder omstandigheden onder de verplichtingen van de overeenkomst uit kunnen komen.

Na het tekenen van een koopovereenkomst voor een woning, heeft een koper recht op drie dagen bedenktijd. De bedenktijd begint te lopen vanaf het moment dat de koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. Tijdens deze bedenktijd kan – zonder opgaaf van redenen – door koper worden afgezien van de aankoop.

Na ommekomst van de bedenktijd, is er in beginsel geen mogelijkheid meer om alsnog af te zien van de aankoop. Dat is anders als in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Vaak bevat een koopovereenkomst ten aanzien van een woning een financieringsvoorbehoud.

In de koopovereenkomst staat vaak de wijze waarop ontbonden moet worden. Als voorwaarde kan gesteld worden dat ontbinding uitsluitend schriftelijk mogelijk is of per aangetekende post. Het is aan te raden om de verkoper áltijd schriftelijk in kennis te stellen. Dit vanwege de bewijsfunctie.

Wenst u meer informatie of advies te ontvangen omtrent het ontbinden van een ‘voorlopige’ koopovereenkomst dan wel omtrent het afzien van de koop tijdens de bedenktijd? Contacteert u ons dan of bezoek ons kantoor tijdens het spreekuur op donderdagavond.