Afwijkende woonoppervlakte bij aan- of verkoop van een woning
18 juli 2022

U heeft een huis gekocht en de woonoppervlakte wijkt af van de daadwerkelijke grootte, kan dat zomaar?

U kunt dan als koper te maken krijgen met verschillende problematiek, denk aan indelingen die niet meer gerealiseerd kunnen worden, beoogde toegangen tot de woning die niet op de voorgenomen wijze gerealiseerd kunnen worden en als gevolg daarvan bij verkoop van de woning een lagere waarde aan uw huis wordt gekoppeld. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de koper in plaats van twee zolderkamers nog maar één zolderkamer kan realiseren. Kan dit zomaar? De makelaar heeft u immers foutief geïnformeerd. Hij wilde ‘geen slapende honden wakker maken’.

Een verkopend makelaar heeft niet alleen een zorgplicht jegens de verkoper, maar ook jegens koper. Het gestelde dat de makelaar niet de correcte informatie hoeft te leveren druist direct in tegen de betreffende zorgplicht. De makelaar mag voorafgaand aan de verkoop geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken over eigenschappen van de zaak waarvan hij moet begrijpen dat deze voor de (betrokken) koper bij diens aankoopbeslissing van belang kunnen zijn. Indien het om een woning gaat, behoort tot die eigenschappen in het algemeen ook de netto woon- of gebruiksoppervlakte.

Bij de beoordeling van de vraag of de makelaar door het verstrekken van dergelijke onjuiste of misleidende informatie onrechtmatig heeft gehandeld, komt het ook aan op het vertrouwen dat de koper in de omstandigheden van het geval aan de gegeven informatie mocht ontlenen.

Heeft u te maken met een dergelijke situatie of vermoedt u dat hiervan sprake is bij de door u gekochte woning, neem dan gerust contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. Wij brengen graag uw mogelijkheden en rechtspositie in kaart.