Tegoedbonnen in het consumentenrecht
26 juli 2022

“Geen geld terug, wel een tegoedbon!” Het is een veel geziene frase in winkels en webshops.

Strikt juridisch bezien is deze stellingname niet in alle gevallen correct. Het zit als volgt.

Als men als consument een product koopt bij een professionele handelaar, is sprake van een consumentenkoop. In het Nederlandse recht geniet een consument – als zwakkere partij – een grote mate van bescherming.

Uit het Burgerlijk Wetboek volgt dat een zaak moet beantwoorden aan een overeenkomst. Om te bepalen of een zaak beantwoordt aan de overeenkomst, dient gekeken te worden naar veel omstandigheden. Zo is het van belang wat de verkoper de koper heeft toegezegd. Daarnaast is de hoofdregel dat de koper mag verwachten dat een product voldoet aan de eisen die nodig zijn voor een normaal gebruik.

Als een aankoop wordt gedaan in een verkoopruimte, fysiek in de winkel dus, geldt dat men geen recht heeft op retournering mét teruggave van het aankoopbedrag als het product niet kapot is. De verkoper mag wel, coulancehalve, het ruilen van een product toestaan. Een recht op het ruilen van een zaak bestaat in het Nederlandse consumentenrecht niet.

Het is anders als het product dat men ontvangen heeft – buiten eigen schuld – kapot is. Uit artikel 7:22 BW volgt dat de consument het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden als het product non-conform is. Dit recht ontstaat echter pas nadat de verkoper niet in staat is het product te herstellen of te vervangen. Indien men de overeenkomst ontbindt, ontstaat er op grond van artikel 6:271 BW een ongedaanmakingsverplichting. De koper is dan verplicht het product terug te geven. De verkoper is op zijn beurt verplicht het geld terug te geven.

De verkoper mag weliswaar een waardebon aanbieden, maar een consument hoeft daar bij een non-conform product geen genoegen mee te nemen.

Heeft u in een geschil met een professionele verkooppartij, dan kunt u contact met ons opnemen om uw juridische mogelijkheden te inventariseren.