Advocaat = partijdig, tenzij…

Een advocaat draagt zorg voor de rechtsbescherming van zijn cliënt, waarbij hij zich laat leiden door de kernwaarden die zijn vastgelegd in de Advocatenwet. De kernwaarden zijn:

  • Onafhankelijk;
  • Partijdig;
  • Integer;
  • Deskundig;
  • Vertrouwelijk.

In dit stukje wordt de partijdigheid besproken.

Een advocaat steunt zijn cliënt door dik en dun. Hij is dé raadsman/vrouwe voor de betreffende cliënt en staat enkel en alleen deze cliënt bij – en dus niet tegelijkertijd de wederpartij.

Die partijdigheid is slechts anders indien een advocaat tevens mediator is. Dan dient de advocaat-mediator onpartijdig te zijn. Mediation komt geregeld voor bij een echtscheiding.

Onlangs heeft de Raad van Discipline een uitspraak gedaan dat familie – en social media- banden een advocaat nog niet partijdig maken. In die zaak trad een advocaat als mediator op in een echtscheidingskwestie. De communicatie verliep moeilijk. Een van de echtelieden voelde zich daarbij benadeeld nu de advocaat-mediator “bevriend” is met de echtscheidingsadvocaat van de partner via LinkedIn en Facebook. De Raad heeft geoordeeld dat deze connectie de advocaat-mediator nog niet partijdig maakt. Het is in de ogen van de Raad normaal dat collega-advocaten contact met elkaar onderhouden en elkaar kennen.

Andersom bezien – in het geval een advocaat gewoonweg zijn cliënt vertegenwoordigt en contacten onderhoudt met een collega-advocaat, betekent dit niet dat er sprake is van onpartijdigheid. Een advocaat staat er immers voor in dat hij conform de kernwaarden zijn taak vervult en dus partijdig is (ten behoeve van het belang van zijn cliënt).

Indien u op zoek bent naar een onafhankelijke, deskundige, vertrouwelijke, integere en partijdige advocaat, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

https://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/advocaten/uitspraak/2019/ECLI_NL_TADRSHE_2019_70

Letsel na achtervolging door motoragent

Op 27 maart jl. deed het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een opvallende uitspraak in een strafzaak. De zaak betrof een motoragent die tijdens een achtervolging tegen het stuur van de achtervolgde scooterrijder duwde, waardoor de scooterrijder viel en ernstig letsel opliep. Lees meer

Een ongeluk met een vallende tak

De rechtbank oordeelde dat een gemeente aansprakelijk was voor ernstig letsel van een toeriste op wie in Zutphen in juli 2015 een hoofdtak van een kastanjeboom is gevallen. Een deskundige had de gemeente in februari 2015 geadviseerd om verdergaand onderzoek te verrichten, dit omdat het een risicoboom betrof. De gemeente had dit advies niet opgevolgd en de boom alleen visueel laten controleren. De rechtbank acht het voldoende aannemelijk dat het slachtoffer het letsel niet zou hebben opgelopen, als de gemeente het geadviseerde onderzoek wel had verricht. Daarom is de gemeente aansprakelijk. Lees meer