Aansprakelijkheid van de hondenbezitter
24 mei 2021

Het kan voorkomen dat uw hond wordt gebeten door een andere hond of uw hond een andere hond bijt. Wat kunt u in dat geval juridisch doen?

Volgens artikel 6:179 BW is een bezitter van het dier in beginsel aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Dit betekent dat – indien uw hond wordt gebeten door een andere hond – u de eigenaar van de andere hond aansprakelijk kunt stellen voor de schade. De aansprakelijkheid van artikel 6:179 BW ziet toe op het onberekenbare element van de eigen energie van het dier.

Er zijn echter uitzonderingssituaties. Een en ander betekent dat u de bezitter van een dier niet altijd aansprakelijk kunt stellen op grond van artikel 6:179 BW. Indien er bijvoorbeeld sprake is van noodweer of noodweerexces, is de bezitter van een dier niet aansprakelijk voor de gedraging van zijn of haar hond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw hond een inbreker bijt om u te beschermen. Indien er geen sprake is van een uitzonderingssituatie zou u de bezitter aansprakelijk kunnen stellen en heeft u recht op vergoeding van de schade.

Welke schade komt dan voor vergoeding in aanmerking? De te vergoeden schade wordt niet alleen beperkt tot directe schade aan personen of zaken. Ook  zogenaamde gevolgschade kan voor vergoeding in aanmerking komen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw hond door de beet van de andere hond een besmetting oploopt. In dat geval kan er sprake zijn van besmettingsschade. Ook deze kosten kunnen – als gevolgschade van de beet door de andere hond – voor vergoeding in aanmerking komen.

Kortom – hoewel het een en ander afhankelijk is van de omstandigheden van het geval – kunt u, indien uw hond wordt gebeten door een andere hond, op grond van artikel 6:179 BW de bezitter van de andere hond aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade.

Heeft u juridisch advies nodig over de aansprakelijkheid van dieren? Wij helpen u graag.

Neem daarover gerust contact met ons op.