Het leggen van beslag
18 mei 2021

Na het winnen van een gerechtelijke procedure dient u altijd nog even te wachten met het openen van de champagne. Het is immers nog maar de vraag of de wederpartij na de uitspraak (vrijwillig) wil meewerken om aan de veroordeling in het vonnis te voldoen. Weigert de wederpartij hieraan mee te werken, dan stelt de wet u enkele middelen ter beschikking, die als doel hebben uw rechten uit het vonnis te verwezenlijken.

De hiervoor bedoelde tenuitvoerlegging (executie) wordt slechts op uw verzoek uitgeoefend.

Executoriaal beslag

Nadat u een jegens wederpartij veroordelend vonnis heeft verkregen, kunt u verhaal op diens vermogen zoeken door het leggen van executoriaal beslag. Indien wederpartij bijvoorbeeld niet conform uitspraak van de rechter aan u betaalt, kunnen de in beslag genomen spullen op een executieveiling worden verkocht. Uit de opbrengst hiervan kan uw vordering dan worden voldaan.

U kunt bijvoorbeeld ook executoriaal beslag laten leggen op een bankrekening of op loon.

Conservatoir beslag

Het is algemeen bekend dat een gerechtelijke procedure vaak een geruime tijd in beslag neemt. In de tussentijd loopt u het risico dat voorafgaand of tijdens de procedure wederpartij uw verhaalsrecht illusoir maakt (bijvoorbeeld door de goederen onvindbaar te maken of te verkopen). De wetgever heeft in voornoemd risico voorzien. Conform de wet heeft u het recht om al vóór het vonnis c.q. vóór aanvang van de procedure conservatoire maatregelen te treffen. Ergo, maatregelen tot behoud van de rechten die pas na het vonnis kunnen worden uitgeoefend.

Als u bijvoorbeeld een geldvordering heeft op wederpartij, kunt u beslag leggen op diens goederen om deze na een toewijzend vonnis te verkopen om u op de opbrengst hiervan te kunnen verhalen. U voorkomt daarmee dat wederpartij de desbetreffende goederen voorafgaand en/of ten tijde van de gerechtelijke procedure kan verkopen.

Voor het leggen van conservatoir beslag dient u, door middel van het indienen van een verzoekschrift, toestemming (verlof) te vragen aan de voorzieningenrechter. Na summier onderzoek zal de rechter beslissen of toestemming voor het leggen van beslag wordt verleend.

Bij het vragen van toestemming voor conservatoir beslag en na afgifte daarvan dient u zich er van bewust te zijn dat u op korte termijn nadien de ‘eis in hoofdzaak’ dient in te stellen middels het uitbrengen van een dagvaarding. Het risico van het leggen van conservatoir beslag is dat u schadeplichtig bent als de hoofdvordering wordt afgewezen. Het beslag is dan immers ten onrechte gelegd.

Kortom, heeft u hulp nodig bij het in gang zetten van conservatoir of executoriaal beslag, neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten.

 

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.