Gratis consult bij strafbeschikking
7 mei 2021

Vanaf 1 april 2021 hebben verdachten bij een OM-strafbeschikking recht op een gratis standaard consult met een advocaat.

Een strafbeschikking is een sanctie die door het OM is opgelegd, zonder tussenkomst van de rechter. Hiermee kan het OM verschillende soorten straffen opleggen, zoals een geldboete, een taakstraf of een schadevergoeding. De Officier van Justitie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Dat zijn strafbare feiten zoals: rijden onder invloed, eenvoudige mishandeling, diefstal of openbare dronkenschap. Het opleggen van een gevangenisstraf door het OM in dergelijke strafbeschikking is echter niet mogelijk.

In sommige gevallen geldt een hoorplicht. De Officier van Justitie is verplicht om de verdachte in dat geval vóór het uitvaardigen van een strafbeschikking te horen.

Voordat de verdachte wordt gehoord, heeft hij recht op een standaard consult met een advocaat. Het standaard consult moet ergens tussen het bekend zijn van de advocaat en de dag van de hoorzitting plaatsvinden. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult, wordt dit altijd door het OM schriftelijk aan de verdachte meegedeeld. Het standaard consult kan telefonisch, via een beeldverbinding plaatsvinden of face-to-face op het kantoor van de betreffende advocaat.

De advocaat zal de verdachte in dit gesprek informeren over de OM-strafbeschikking en de gevolgen daarvan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bezwaar te maken tegen de strafbeschikking door in verzet te gaan bij de Officier van Justitie.

Daarnaast krijgt de verdachte van de advocaat informatie over de mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand een eventueel vervolg, zoals een politierechterzitting. Het is dan ook sterk aan te raden om van het standaard consult gebruik te maken.

Heeft u te maken met een strafbeschikking en komt u in aanmerking voor het gratis standaard consult? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze strafrechtadvocaten. Wij staan u graag te woord.