Ontslag op staande voet vernietigd
15 juni 2021

Op het moment dat een werknemer ernstig over de schreef gaat, kan diens werkgever over gaan tot het verlenen van een ontslag op staande voet. Bij een geldige reden voor ontslag op staande voet wordt het dienstverband direct beëindigd. Dit brengt grote gevolgen voor de werknemer met zich mee zoals directe stopzetting van het loon, het verliezen van het recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding (ook wel de wettelijke ontslagvergoeding genoemd). 

Vanwege deze ernstige gevolgen voor werknemers is het hebben van een geldige reden voor een ontslag op staande voet niet vanzelfsprekend, zo oordeelt ook recentelijk de kantonrechter van de rechtbank Limburg in Maastricht, zie ECLI:NL:RBLIM:2021:1930. In dit artikel gaan wij nader op deze uitspraak in.

De feiten

In deze zaak heeft een garagemonteur van zijn werkgever een ‘laatste waarschuwing’ gekregen vanwege zijn werkhouding, het niet op tijd komen, het ziekmelden, zijn uiterlijke verzorging en het niet opvolgen van bepaalde werkinstructies over de bedrijfskleding. Ondanks deze laatste waarschuwing stelde werkgever zich op het standpunt dat werknemer zijn gedrag niet heeft verbeterd. Bovendien heeft er een woordenwisseling plaatsgevonden tussen de vriendin van de werknemer en diens werkgever. Hierbij is de werkgever uitgescholden. Kort daarna heeft de vriendin van werknemer in haar auto de werkgever al bumper klevend, claxonnerend achtervolgd.

De beoordeling

Al met al komt de kantonrechter tot het oordeel dat het gedrag van de vriendin van werknemer ontegenzeggelijk onacceptabel was. Er is volgens de kantonrechter echter onvoldoende vast komen te staan dat het handelen (dan wel nalaten) van werknemer tijdens het incident een ontslag op staande voet rechtvaardigde. Het ontslag op staande voet is daarom ook door de kantonrechter vernietigd.

Gelet op het tegenverzoek van werkgever in deze procedure is de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter echter alsnog ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Dit brengt wel met zich mee dat de resterende vijf maandlonen tussen de datum van ontslag en de datum van het eindvonnis alsnog door de werkgever dienen te worden betaald en dat de werkgever tot betaling van de transitievergoeding, inclusief de wettelijke rente, is veroordeeld.

Een wijze les voor werkgever en werknemer…

Deze zaak bevestigt wederom dat de ontslagroute voor het verlenen van ontslag op staande voet niet zonder meer door de rechtspraak wordt toegestaan. Indien er zich hiaten voordoen in de totstandkoming van het ontslag op staande voet, brengt dat arbeidsrechtelijke gevolgen voor beide partijen met zich mee. Het is daarom voor werkgevers altijd verstandig om gebruik te maken van een advocaat die is gespecialiseerd in het ontslagrecht op het moment dat er over wordt gegaan tot het verlenen van een ontslag op staande voet.

Daarnaast is het voor werknemers eveneens raadzaam om de situatie aan een arbeidsspecialist voor te leggen. Het kan voorkomen dat kleine procedurele misstappen kunnen leiden tot het alsnog verkrijgen van resterende maandlonen en de wettelijke ontslagvergoeding.

Wordt u geconfronteerd met een ontslag op staande voet of wilt u uw werknemer op staande voet ontslaan? Neem dan gerust contact op met het team van Van Dijk c.s. Advocaten.