Ontslaggolf door de coronacrisis

Steeds meer werkgevers maken aanspraak op de NOW-regeling. Sinds 25 juni 2020 heeft het kabinet een tweede noodpakket voor ondernemers beschikbaar gesteld. Dit pakket loopt tot 30 september 2020. Vanaf 1 oktober a.s. wordt deze NOW-regeling met 9 maanden verlengd, maar wordt gedurende die periode geleidelijk afgebouwd.  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen, maar schrapt onder bepaalde voorwaarden wel de ontslagboete die onder de eerste NOW onverkort van toepassing bleef. Lees meer

Kopers, let op verborgen gebreken!

Wanneer u na het kopen van een bestaand huis ontdekt dat uw (nieuwe) woning niet de eigenschappen bezit die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten, is er sprake van een verborgen gebrek. Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat sprake is van  non-conformiteit indien een zaak (bijvoorbeeld een woning) niet de eigenschappen bezit die een koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. In geval van non-conformiteit kan de koper van de verkoper nakoming tot herstel of vervanging vorderen. Lees meer

Het leerstuk van heling in het strafrecht

Heling wordt in het wetboek van strafrecht strafbaar gesteld waarbij het er simpel gezegd om gaat dat iemand een goed verwerft of voorhanden heeft en dit van een ander heeft verkregen terwijl hij wist of moest weten dat het goed door middel van een misdrijf is verworven. Lees meer