Zelf ontslag moeten nemen omdat de werkgever het vraagt, mag dat zo maar?

In Limburg heeft de kantonrechter zich moeten buigen over een geschil tussen een werkneemster van een fastfood restaurant en diens werkgever die haar verplichtte om zelf ontslag te nemen, ECLI:NL:RBLIM:2020:8873. In deze kwestie werd de werkneemster verweten dat zij in strijd zou hebben gehandeld met de huisregels door een portie kipnuggets gratis aan een ex-collega te geven, waar zij overigens zelf ook van had gegeten. Lees meer

Mogen werkgevers verlangen dat werknemers voordat de werktijd aanvangt aanwezig zijn?

Binnen veel sectoren is het inmiddels de normale gang van zaken geworden, als de dienst om 09.00 uur begint verlangt de werkgever dat zijn werknemer ongeveer 10 minuten voor aanvang aanwezig is. Lees meer

Is de oude werkgever een transitievergoeding verschuldigd indien de werknemer in dienst treedt bij een andere onderneming met hetzelfde moederbedrijf?  

Corona brengt een hoop onvoorziene omstandigheden met zich mee en dat kan ook in het bedrijfsleven enorme gevolgen hebben. Bedrijven kunnen in grote problemen raken waardoor zij zelfs filialen moeten sluiten. In de kledingbranche is dat absoluut het geval. Lees meer