Vormt het gebruiken van een valse coronatest een reden voor ontslag?
8 mei 2022

Bedrijven worden in de huidige omstandigheden veelvuldig geconfronteerd met ziekte rondom corona. Zo ook gebeurde dat bij een bedrijf in Rotterdam. Een medewerker gaf aan niet naar zijn afspraken te kunnen komen vanwege een positieve testuitslag op corona. Hij stuurde het bedrijf een bewijs van de positieve test en bleef dientengevolge thuis.

De werkgever merkte echter op dat er een onjuiste geboortedatum op het testbewijs stond. Eveneens was er verschil in lettertypes te zien op het testbewijs. De werkgever vroeg de werknemer dan ook om uitleg, echter de werknemer bleef volhouden dat het testbewijs klopte.

De werkgever liet het daar niet bij zitten. De werkgever nam vervolgens contact op met het testbedrijf en kwam er achter dat het om een vervalst testbewijs ging. De werknemer werd dan ook op staande voet ontslagen.

De werknemer was het daar niet mee eens en vocht zijn ontslag bij de rechter aan. Hij eiste een ontslagvergoeding en was van mening dat het testbedrijf zijn gegevens niet mocht delen, maar liet na om in zijn verweer te betwisten dat het testbewijs vals was. De argumenten werden van tafel geveegd.

De vorderingen van de werknemer werden dan ook afgewezen. Het stond immers volgens de rechter voldoende vast dat de werknemer een valse coronatest gebruikte om zijn werkgever te misleiden.

Kortom; Het gebruik van een vals testbewijs kan volgens de rechter een reden vormen voor een ontslag op staande voet. De uitspraak is op 7 januari 2022 gewezen door de Rechtbank Rotterdam.[1]

Als u als werkgever wordt geconfronteerd met een vergelijkbare casus, neemt u dan gerust contact op met  Van Dijk c.s. Advocaten.

[1] Rb. Rotterdam 7 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:89.