Ontslag wegens structureel te laat komen
10 maart 2022

Het kan altijd een keer voorkomen dat een werknemer te laat op het werk verschijnt. Er zijn echter ook werknemers die structureel te laat komen. Dit is vervelend voor de werkgever, collega’s en mogelijk ook klanten. Sterker nog, in sommige gevallen kan het ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf.

 

Derhalve dient de vraag te worden gesteld of structureel te laat komen een ontslag (op staande voet) rechtvaardigt?

 

Op 18 januari 2022 heeft de kantonrechter te Alkmaar zich omtrent deze vraag uitgelaten (ECLI:NL:RBNHO:2022:338). In deze zaak ging het om een monteur die per 1 januari 2018 in dienst was getreden bij een elektrotechnisch installatiebedrijf. Deze monteur kwam in een periode van een half jaar in ieder geval twaalf keer te laat op zijn werk. Volgens zijn werkgever ging het daarbij niet om enkele minuten, maar eerder om telkens een half uur tot een uur. Eénmalig was er een uitschieter van tweeëneenhalf uur. De werkgever heeft dit onderbouwd aan de hand van Whatsapp-berichten en een uitdraai uit de verlofregistratie.

 

Verder heeft de werkgever aangetoond dat de monteur meerdere malen was gewaarschuwd voor zijn te laat komen (in ieder geval drie officiële waarschuwingen). Tevens had de monteur, vanwege zijn te laat komen, de bedrijfsbus al moeten inleveren.

 

Volgens de kantonrechter leverde het “meermaals en ondanks de diverse waarschuwingen van de werkgever door de werknemer substantieel – meer dan enkele minuten – te laat komen” wel degelijk een dringende reden op die een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

 

Kortom, ontslag vanwege structureel te laat komen is mogelijk. Wilt u als werkgever advies inwinnen of de mogelijkheid bestaat om uw werknemer hiervoor te ontslaan, schroom dan niet om ons te contacteren. In ieder geval is het van belang dat de werknemer (een aantal malen) schriftelijk is gewaarschuwd waarin de gevolgen voor zijn te laat komen zijn benoemd. Het kan ook voorkomen dat u als werknemer in conflict bent geraakt met uw werkgever vanwege het (structureel) te laat op het werk verschijnen. Mogelijk zijn er géén duidelijke afspraken over de werktijden gemaakt? Of bent u van mening dat er andere omstandigheden zijn, waardoor een ontslag niet is gerechtvaardigd? In dat geval kunt u het beste contact met ons opnemen om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.