Kopers, let op verborgen gebreken!

Wanneer u na het kopen van een bestaand huis ontdekt dat uw (nieuwe) woning niet de eigenschappen bezit die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten, is er sprake van een verborgen gebrek. Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat sprake is van  non-conformiteit indien een zaak (bijvoorbeeld een woning) niet de eigenschappen bezit die een koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. In geval van non-conformiteit kan de koper van de verkoper nakoming tot herstel of vervanging vorderen. Lees meer

Problemen tijdens de bouw

Op 23 mei 2018 viel in de NRC het verhaal te lezen van een zzp’er in de bouw. De betreffende zzp’er was tijdens de crisis zijn baan kwijtgeraakt en in 2010 noodgedwongen als zzp’er aan de slag gegaan. Hij geeft aan dat de beginjaren moeilijk waren, er verstreken zelfs weken zonder dat hij een opdracht wist binnen te slepen. Lees meer

Goed nieuws voor woningkopers en advocaten!

Het standaardcontract dat wordt toegepast door de branche- en consumentenorganisaties is vanaf 1 februari 2018 aangepast. Dat leidt er toe dat kopers die tussen het ondertekenen van het koopcontract en het moment van levering van de woning een bouwkundige keuring laten uitvoeren toch nog onder de koop uit kunnen als er ernstige gebreken aan de woning kleven. Lees meer