Problemen tijdens de bouw
12 juni 2018

Op 23 mei 2018 viel in de NRC het verhaal te lezen van een zzp’er in de bouw. De betreffende zzp’er was tijdens de crisis zijn baan kwijtgeraakt en in 2010 noodgedwongen als zzp’er aan de slag gegaan. Hij geeft aan dat de beginjaren moeilijk waren, er verstreken zelfs weken zonder dat hij een opdracht wist binnen te slepen.

Dat is nu wel anders, er is werk in overvloed. Particulieren laten weer huizen bouwen en in de bouw zelf is een enorm tekort aan personeel. Vanwege het schrijnende tekort aan personeel kon de zzp’er zijn uurtarief verhogen van € 35,- naar € 50,- per uur. De komende jaren zal het personeelstekort alleen maar groter worden, althans zo verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. Met de zzp’er uit het artikel zal het de komende jaren dus nog wel crescendo gaan.

Goed nieuws en kansen genoeg voor ondernemers, toeleveranciers en werknemers etc. in de bouwsector.

Deze medaille kent echter ook een keerzijde. Een enorme toename aan opdrachten in de bouw enerzijds en een tekort aan mensen om het werk uit te voeren anderzijds kan immers niet anders dan tot problemen leiden. In toenemende mate zien wij deze problemen dan ook voorbijkomen.

Aannemers nemen zoveel mogelijk opdrachten aan en proberen zo de schade van de afgelopen jaren weer enigszins recht te trekken. Het gevolg hiervan is echter dat afspraken niet worden nagekomen en overeengekomen termijnen vaak niet worden gehaald. In combinatie met het schrijnende tekort aan vaklui heeft dit tot gevolg dat er niet alleen vaak te laat wordt opgeleverd, maar dat de kwaliteit van het gerealiseerde werk ook ernstig te wensen over laat.

Vorenstaande kan voor de opdrachtgever van de bouw ernstige financiële gevolgen hebben. Vaak is er sprake van een woning die reeds verkocht is en voor een bepaalde datum geleverd moet worden. Veel opdrachtgevers moeten, mede gezien het tekort aan huurwoningen, dan ook hun toevlucht zoeken tot een vakantiepark of hotel dan wel nemen zij door de omstandigheden gedwongen hun intrek in de nog niet afgebouwde woning.

Voorkomen is beter dan genezen en veel problemen kunnen voorkomen worden door vooraf heldere afspraken te maken en u tijdens dit proces te laten begeleiden door een derde met kennis van zaken. Is dit echter reeds een gepasseerd station – ook dan is het van belang om zo snel mogelijk in actie te komen indien bovenstaande problemen opspelen. Met ieder moment dat u niets doet loopt de schade immers op. Door actie te ondernemen kan de geleden schade vaak nog enorm worden beperkt. In een dergelijke situatie is het verstandig om contact met Van Dijk c.s. Advocaten op te nemen. Wij kunnen een koop-/aanneemovereenkomst vooraf beoordelen en u wijzen op eventuele valkuilen. Dat kan al een hoop ellende schelen. Neemt u gerust eens contact met ons op.