Ontslaggolf door de coronacrisis
29 september 2020

Steeds meer werkgevers maken aanspraak op de NOW-regeling. Sinds 25 juni 2020 heeft het kabinet een tweede noodpakket voor ondernemers beschikbaar gesteld. Dit pakket loopt tot 30 september 2020. Vanaf 1 oktober a.s. wordt deze NOW-regeling met 9 maanden verlengd, maar wordt gedurende die periode geleidelijk afgebouwd.  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen, maar schrapt onder bepaalde voorwaarden wel de ontslagboete die onder de eerste NOW onverkort van toepassing bleef.

Het kabinet zet daarmee de deur op een kier voor ondernemingen waarbij een reorganisatie of het doorvoeren van individuele ontslagen onvermijdelijk is. Zowel werkgevers als werknemers staan hieromtrent voor een grote opgave.

Het Nederlands arbeidsrecht kent verschillende routes waarop een arbeidsovereenkomst tot een eind kan komen. Eén daarvan is een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Gelet op de economische gevolgen van de coronacrisis, wordt deze ontslaggrond de meest voorkomende reden voor ontslag. In dit artikel nemen wij u mee in het verloop en de beoordeling van deze ontslaggrond.

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden is vastgelegd in artikel 7:669 lid 3 sub a Burgerlijk Wetboek in samenhang bezien met art. 7:671a Burgerlijk Wetboek. De werkgever kan via het UWV een ontslagaanvraag indienen. Hierbij zijn de navolgende drie vraagstukken van belang:

  1. Staat de bedrijfseconomische noodzaak voor het vervallen van arbeidsplaatsen vast?
  2. Is het afspiegelingsbeginsel, voor zover aan de orde, juist toegepast? Dit is de ontslagvolgorde die gaat over de vraag welke werknemer(s) als eerste voor ontslag moet(en) worden voorgedragen.
  3. Heeft de werkgever aan zijn herplaatsingsverplichting, al dan niet met behulp van scholing, voldaan?

Mocht het UWV de ontslagvergunning toekennen, dan kan de werkgever het dienstverband met zijn werknemer, met inachtneming van de opzegtermijn minus de proceduretijd, opzeggen. De werknemer kan eventueel een procedure bij de kantonrechter opstarten tot herstel van het dienstverband of ter verkrijging van een billijke vergoeding. Andersom kan de werkgever ook een procedure bij de kantonrechter opstarten op het moment dat het UWV de ontslagaanvraag heeft geweigerd.

Corona

Ondanks dat de huidige onzekere tijden kunnen leiden tot financieel zwaar weer bij werkgevers, betekent dat niet dat een beroep op de huidige coronacrisis altijd slaagt. Werkgevers zullen te allen tijde hun financiële positie inzichtelijk moeten maken. Louter een beroep doen op de coronacrisis slaagt niet. Zo oordeelt ook recentelijk de rechtbank Limburg, zie: ECLI:NL:RBLIM:2020:5193.

Kortom – de huidige economische verwachtingen kunnen er toe leiden dat u als werkgever in het belang van de onderneming geen andere mogelijkheid meer ziet dan het opstarten van een ontslagprocedure voor uw werknemer(s). Wilt u als werkgever er voor zorgen dat deze ontslagprocedure in goede handen wordt voorbereid? Of bent u als werknemer recent geconfronteerd met een ontslagaanvraag?

Neem dan gerust contact met ons op. Het team van Van Dijk c.s. Advocaten staat graag voor u klaar!

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.