De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. De meeste medewerkers uit de overheidssector (ambtenaren) worden vanaf januari 2020 werknemers. Wij nemen in dit artikel de veranderingen in de hoofdlijnen met u door. Lees meer

Veranderingen in het arbeidsrecht door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) deel 3

In de vorige twee artikelen kwamen de veranderingen ten opzichte van het ontslagrecht en de rechtspositie van oproepkrachten aan de orde. In het derde, tevens laatste, deel van de veranderingen door de WAB per 1 januari 2020 zoomen wij in op de ketenregeling. Lees meer

Veranderingen in het arbeidsrecht door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) deel 2

In het vorige artikel gingen wij in op de veranderingen per 1 januari 2020 in het arbeidsrecht. In deel 2 leggen wij de focus op de oproepkrachten. Lees meer