Coronavaccinatie: stel ik weiger mij te vaccineren tegen het coronavirus, wat zijn de gevolgen voor mijn baan?
2 april 2021

Inmiddels is de GGD de Nederlandse bevolking aan het vaccineren tegen het coronavirus. Ongetwijfeld zult u zich hebben afgevraagd: laat ik mij ook vaccineren? Bij twijfel weegt u wellicht mee wat de gevolgen voor uw baan kunnen zijn.

Met andere woorden, kan uw werkgever u verplichten om u tegen corona te laten inenten?

 

In Nederland geldt het grondrecht: “Onaantastbaarheid van het lichaam”. Een inbreuk op voornoemd grondrecht kan slechts worden gemaakt, indien de wet dit toestaat. Tot op heden is er nog géén wet omtrent een mogelijke vaccinatieplicht ingevoerd. De verwachting is dat dit ook niet gaat gebeuren.

Uiteraard zijn er binnen het Nederlands recht altijd bijzondere omstandigheden te bedenken die ervoor kunnen zorgen dat een inbreuk op onderhavig grondrecht (bescherming van de lichamelijke integriteit) is gerechtvaardigd. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die bij zijn aanstelling weigert aan een bloedtest mee te werken, terwijl het protocol dit voorschrijft in het kader van een loodkeuring. Immers in een specifiek geval ging het om het inventariseren van de gezondheidsrisico’s bij het personeel, gelet op de blootstelling aan lood op de werkplek.

Gelet op alle omstandigheden van het geval, voelt u aan dat het dan een belangenafweging betreft. Deze belangenafweging wordt door goed werknemer- en werkgeverschap ingevuld.

Uw werkgever dient gemotiveerd te onderbouwen waarom u uw werk alleen kunt uitvoeren als u bent gevaccineerd. In de zorg gelden bijvoorbeeld argumenten zoals: de mate van blootstelling aan het virus, de waarschijnlijkheid dat dit leidt tot ziekte, hoe ernstig de ziekte is, de gevolgen voor patiënten en of er alternatieven zijn om die blootstelling tegen te gaan.

Indien uw werkgever kan onderbouwen waarom een vaccinatie in redelijkheid van u kan worden gevergd, dan kunt u nog niet zomaar worden ontslagen. Zo moet bijvoorbeeld een werkgever onderzoeken of er passend ander werk voor u is. Blijkt dit in redelijk niet van uw werkgever te kunnen worden gevergd, dan is ontslag in het uiterste geval een mogelijkheid/risico.

In de praktijk moet nog duidelijk worden hoe onderhavige coronaproblematiek omtrent een mogelijke vaccinatieplicht voor werknemers zich ontwikkelt. Hebt u hulp nodig bij deze of andere arbeid gerelateerde vraagstukken, neem u dan contact op met de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten. Dit geldt zowel voor werkgevers als werknemers.

Uitdrukkelijk behelst dit artikel géén standpunt vóór of tegen inenten. Slechts de juridisch arbeidsrechtelijke verhoudingen worden in deze bijdrage tegen elkaar afgewogen.