Zelf ontslag moeten nemen omdat de werkgever het vraagt, mag dat zo maar?
26 januari 2021

In Limburg heeft de kantonrechter zich moeten buigen over een geschil tussen een werkneemster van een fastfood restaurant en diens werkgever die haar verplichtte om zelf ontslag te nemen, ECLI:NL:RBLIM:2020:8873. In deze kwestie werd de werkneemster verweten dat zij in strijd zou hebben gehandeld met de huisregels door een portie kipnuggets gratis aan een ex-collega te geven, waar zij overigens zelf ook van had gegeten.

Werkgever was niet van deze actie gediend en ging de confrontatie met de werkneemster aan. Volgens de huisregels zou bij drie officiële waarschuwingen in deze categorie het dienstverband worden beëindigd. De werkneemster in kwestie had echter nog geen drie waarschuwingen gekregen en toch acht werkgever het nodig haar er toe te bewegen zelf ontslag te nemen. Er zou volgens werkgever een “zerotolerance”-beleid gelden,  hetgeen in kwestie betekent dat wanneer werkneemster zelf geen ontslag zou nemen, werkgever haar zou ontslaan. Werkneemster heeft vervolgens zelf ontslag genomen, maar heeft er ook voor gekozen dit ontslag bij de kantonrechter alsnog aan te vechten.

De kantonrechter heeft werkneemster in het gelijk gesteld. Werkgever heeft werkneemster op het verkeerde been gezet door haar voor te houden dat hij een “zerotolerance”-beleid in dit soort zaken hanteert, hetgeen volgens de huisregels niet het geval is. Ook is werkneemster niet gewezen op de gevolgen die het zelf nemen van ontslag met zich mee kunnen brengen, met in het bijzonder het verlies van het recht op een WW-uitkering.

De arbeidsovereenkomst is vervolgens tussen partijen hersteld en werkgever is veroordeeld tot het doorbetalen van het achterstallig loon aan werkneemster.

 

Samengevat

Werknemers kunnen het soms heel bont maken op de werkvloer, hetgeen niet direct betekent dat zij op staande voet ontslagen kunnen worden. Op het moment dat daarvoor geen dringende reden aanwezig is, is het ongeoorloofd om een werknemer onder druk te zetten om zelf ontslag te nemen.

Ontslag is een van de meest ingrijpende maatregelen in het arbeidsrecht. Het is daarom voor zowel werkgever als werknemer van belang waar zij juridisch gezien staan en ook dat arbeidsrechtelijke conflicten op een correcte wijze worden opgelost.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere vragen omtrent het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op. De advocaten van Van Dijk c.s. advocaten staan u graag te woord.