Bijstand teruggevorderd vanwege boodschappen moeder
9 maart 2021

Recentelijk is er veel ophef ontstaan over een bijstandskwestie waarin de bijstandsgerechtigde boodschappen ontving van haar moeder. Omdat de moeder van de uitkeringsgerechtigde structureel boodschappen voor laatstgenoemde deed, vorderde de gemeente een deel van de uitkering terug. In dit geval ging het om een bedrag van maar liefst meer dan € 7.000.

De wekelijkse verstrekking van boodschappen door moeder aan de bijstandsgerechtigde levert een op geld waarneembaar voordeel op, dat voor de vaststelling van het recht en de hoogte van de uitkering van belang kan zijn, aldus de uitspraak (Rechtbank Midden – Nederland 14 oktober 2019, publicatie 4 december 2020, ECLI:NL:RBMNE:2019:4746). De bijstandsgerechtigde had dit dus aan de uitkeringsinstantie dienen door te geven op basis van de informatieplicht.

Hoewel dit een vergaande beslissing lijkt, is deze beslissing van de gemeente door de bestuursrechter in stand gelaten. De gemeente was volgens de bestuursrechter terecht overgegaan tot terugvordering van de te veel ontvangen uitkering als gevolg van de ontvangen boodschappen.

Deze zaak illustreert overduidelijk hoever de verplichtingen voor een bijstandsgerechtigde reiken, in het bijzonder de informatieplicht. Het komt er – kort gezegd – op neer dat een bijstandsgerechtigde alles aan de uitkeringsinstantie dient door te geven dat van invloed kan zijn op de uitkering. Wanneer dat wordt nagelaten, kan dat vergaande financiële consequenties hebben. Dit kan soms tot kromme situaties leiden.

Dergelijke sancties komen veelvuldig voor aangezien de controle vanuit de overheid streng is, zo blijkt ook uit het onderhavig voorbeeld.

Heeft u juridisch advies nodig over uw uitkering of een nadelig besluit ontvangen van de uitkeringsinstantie? Wij helpen u graag. Neem daarover gerust contact met ons op.