Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie
12 januari 2021

Als u kinderalimentatie of partneralimentatie ontvangt dan dient degene die de alimentatie betaalt het te betalen bedrag ieder jaar te indexeren op grond van artikel 1:402a BW. Het betreft een verhoging die jaarlijks wordt gepubliceerd in de Staatscourant door de Minister van Justitie. De wettelijke indexering in 2021 bedraagt 3%.

De verhoging geldt ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant.

Door de wettelijke indexering wordt het alimentatiebedrag aangepast ter compensatie van de gestegen kosten van levensonderhoud ten gevolge van inflatie. Hierdoor blijft het bedrag van de alimentatie redelijk voor beide partijen. De jaarlijkse verhoging van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van de ontwikkeling van de CAO-lonen in Nederland.

Wanneer uw ex-partner niet vrijwillig wil meewerken aan de aanpassing van het alimentatiebedrag dan kunt u uw ex-partner schriftelijk in gebreke stellen. Als dit niet lukt kan de ontstane achterstand door het LBIO worden geïncasseerd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere vragen omtrent het personen- en familierecht neem dan contact op met mr M.M.J.P. Michiels van Van Dijk c.s. Advocaten. Zij zal u graag te woord staan.