Mogen werkgevers verlangen dat werknemers voordat de werktijd aanvangt aanwezig zijn?
22 december 2020

Binnen veel sectoren is het inmiddels de normale gang van zaken geworden, als de dienst om 09.00 uur begint verlangt de werkgever dat zijn werknemer ongeveer 10 minuten voor aanvang aanwezig is.

Maar als de werknemer hier nou eens geen gehoor aan geeft en toch stipt op tijd begint, mag de werkgever dan eisen dat werknemer eerder aanwezig is dan de tijd waarop officieel zijn dienst start?

De kantonrechter in Limburg heeft zich daar recent over uitgelaten, ECLI:NL:RBLIM:2020:8802. In deze kwestie heeft een Limburgse werkgever zijn werkneemster op staande voet ontslagen omdat zij structureel te laat zou komen. Onder te laat wordt door de werkgever verstaan, later dan de 10 minuten die zij voorafgaande aan de dienst aanwezig behoorde te zijn. Werkgever heeft deze eis in de huisregels opgenomen waarvoor werkneemster destijds heeft getekend. Werkgever vindt deze tijd noodzakelijk voor het geven van instructies voorafgaand aan de dienst.

De kantonrechter is het niet met werkgever eens en oordeelt dat, indien werkgever werkelijk van mening is dat aanwezigheid van het personeel 10 minuten voor aanvang van de werkzaamheden essentieel is voor het correct uitvoeren van die werkzaamheden, dit ook tot uitdrukking zou moeten komen in het betalen van die tijd aan de werknemers. Het betreft dan reguliere werktijd. Werkgever heeft dit echter nagelaten. De kantonrechter stelt dat het met het belang van eerder aanwezig zijn kennelijk wel meevalt en dat dus niet van een zodanig ernstig handelen sprake is, dat het geven van een ontslag op staande voet (de ultieme sanctie in het arbeidsrecht) is gerechtvaardigd.

De werkneemster in kwestie heeft ten tijde van de uitspraak inmiddels al ander werk gevonden, maar heeft aan de kantonrechter verzocht om werkgever te veroordelen tot het betalen van het achterstallig loon, de wettelijke transitievergoeding en een billijke vergoeding. De kantonrechter heeft dit verzoek gehonoreerd.

Samenvattend

Werkgevers kunnen werknemers niet verplichten eerder op de werkvloer aanwezig zijn dan het tijdstip dat de reguliere arbeid aanvangt.

Het kan dus zomaar zijn dat u onterecht op staande voet bent ontslagen wanneer als reden hiervoor “structureel te laat” wordt gegeven. Het is van belang te weten waar u in dat geval juridisch gezien staat.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere vragen omtrent het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op. De advocaten van Van Dijk c.s. advocaten staan u graag te woord.