Hoe lang dient partneralimentatie te worden betaald?

Op dit moment staat nog in de wet dat, na echtscheiding, de alimentatieplicht maximaal 12 jaren kan duren, dit dan in het geval er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan 5 jaren heeft geduurd. Alleen in hoge uitzonderingsgevallen kan de rechter deze termijn verlengen. Lees meer

Gezellige ochtend op de sloep!

Afgelopen zaterdag had ons team een fantastisch uitje op de Maasplassen bij Roermond. Goed gezelschap en prachtig weer, wat wil een mens nog meer!

Iedereen wordt geacht de wet te kennen

Wat betekent dit nu?

Het is ondoenlijk om alle wetten (en andere regelgeving) te kennen. Het gaat er echter om dat je als burger van het bestaan van wettelijke regels dient te weten en kennis van de inhoud daarvan hebt kunnen nemen, voordat je er aan gehouden mag worden. Lees meer