Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie

Als u kinderalimentatie of partneralimentatie ontvangt dan dient degene die de alimentatie betaalt het te betalen bedrag ieder jaar te indexeren op grond van artikel 1:402a BW. Het betreft een verhoging die jaarlijks wordt gepubliceerd in de Staatscourant door de Minister van Justitie. De wettelijke indexering in 2021 bedraagt 3%.

Prejudiciële vragen in verband met Kinderalimentatie

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 14 mei 2019 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad met betrekking tot een niet-wijzigingsbeding ter zake kinderalimentatie. Dit zijn vragen, waarvan de beantwoording vooraf niet alleen van belang is in die zaak, maar van belang is voor de rechtspraktijk. Het gaat dan om de uitleg van een rechtsvraag. Waar… Lees verder Prejudiciële vragen in verband met Kinderalimentatie

Op welke manier wordt de behoefte vastgesteld bij partneralimentatie?

In verband met de vaststelling van de partneralimentatie zal gekeken worden naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde en vervolgens naar de draagkracht van de alimentatieplichtige. De vraag is nu hoe de behoefte van de alimentatiegerechtigde kan worden bepaald. Hierover is de nodige jurisprudentie tot stand gekomen.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.