Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht: wanneer is er sprake van plichtsverzuim?

Plichtsverzuim houdt in algemene zin in het niet nakomen van de aan de ambtenaar opgelegde verplichtingen. Dit omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Dit kan ook in de privésfeer gelegen zijn. Gezien de […]

Ambtenarenrecht: wanneer is er sprake van plichtsverzuim? Meer lezen »