Ontslag wegens fraude met succes weerlegd
27 december 2015

Het ambtenarenrecht is een goed voorbeeld van een onderdeel dat valt onder het bestuursrecht. Enige tijd geleden behandelden wij een interessante bestuursrechtelijke casus. Cliënt werkte bij een gemeente en daar was hij verantwoordelijk voor tal van activiteiten waarbij hij veel in de auto zat en reisde tussen verschillende locaties. De gemeente vond zijn urenverantwoording nogal vreemd en daarnaast bleken er diverse goederen te zijn die mogelijk door hem waren verduisterd. Dit alles over een tijdspanne van diverse jaren.

Na een intern onderzoek werd cliënt vervolgens ontslagen wegens fraude. De situatie leek uitzichtloos, zeker nu cliënt ten aanzien van tal van onderdelen niet meer goed wist te reconstrueren wat er nu was gebeurd. Met een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en meer specifiek het motiveringsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel kregen we de commissie van bezwaar er toch van overtuigd dat het ontslag niet zomaar kon volgen. Er werden afspraken gemaakt met de Gemeente en cliënt ontving eervol ontslag en een ontslagvergoeding. Het belangrijkste van dit alles was nog wel het kunnen aanvragen van een uitkering.

In een aanvankelijk uitzichtloze situatie wisten we toch nog het verschil te maken.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.