Verlenging voorlopige hechtenis vergeten
22 december 2015

Het strafrecht is een rechtsgebied dat al snel tot de verbeelding spreekt en veel media aandacht krijgt. Daarbij denkt U al snel aan de flitsende advocaat die met een prachtig pleidooi de belangen van zijn cliënt behartigt.

Toch kent het strafrecht, bij uitstek, veel procedurele regels over het verloop van de strafzaak. Onlangs stond ons kantoor een buitenlandse meneer bij die via de grens met Duitsland ons land was binnengekomen. Over zijn identiteit had de Koninklijke Marechaussee echter nogal twijfels, mogelijk was zijn paspoort vals. Dit leidde tot een inbewaringstelling, vrij vlot daarna kwam de zaak op zitting. De behandeling werd echter aangehouden omdat een verbalisant nog moest worden gehoord. Het OM maakte echter een fout en vergat om de rechter te vragen de voorlopige hechtenis te verlengen. Wij hebben gewacht tot de inbewaringstelling was afgerond en belde vervolgens met het OM: “zou U zo vriendelijk willen zijn om cliënt in vrijheid te stellen?”. Het OM kon niet anders en cliënt was niet lang daarna op weg naar huis. Zo ziet U, de regels kennen en deze inzetten voor het belang van de cliënt kan tot verrassende effecten leiden. Dat prachtige pleidooi komt uiteraard nog als de zaak inhoudelijk wordt behandeld, maar of de cliënt daarbij aanwezig is….