Uitbreiding van woning leidt tot escalatie
27 december 2015

In de regel worden geschillen tussen buren wel geschaard onder het label “burenrecht”. Burenrecht is echter een rechtsgebied dat thuishoort onder het goederenrecht. Daarbij kunt U denken aan twistpunten over de ligging van de erfgrens, bomen die te dicht op de perceelsgrens staan of het materiaal waaruit de erfafscheiding moet bestaan.

Vaak bestaat de neiging om bij een oplopend burengeschil snel met de rechtsbijstandverzekeraar te bellen om op die manier zo snel mogelijk een dagvaarding bij de buurman te krijgen. Zo ook bij een zaak die door ons kantoor werd behandeld. Daar ging het om de ligging van de erfgrens. Cliënt had een perceel gekocht dat naast zijn perceel lag. Vervolgens wilde hij gebruik maken van dat perceel voor het bouwen van een uitbreiding van zijn woning. De buurman had echter al een erfafrastering geplaatst. Deze erfafrastering werd echter door cliënt eigenhandig verwijderd. Dit leidde tot een escalatie van de situatie. Beide partijen waren voorzien van een verzekering en derhalve waren er twee advocaten in beeld. Wij vonden het verstandig om ter plaatse te gaan kijken en daar (ter plekke) de situatie te bespreken. Op die manier kon wellicht toch nog de angel uit het probleem worden gehaald.

Op de dag zelf waren partijen zo kwaad dat zij elkaar zelfs uitscholden en de advocaten tussenbeide moesten springen. De stap naar de kantonrechter leek nog de enige mogelijkheid. Er kwam echter ook een keerpunt! Onze cliënt stelde voor om onder vier ogen in gesprek te gaan met zijn buurman. Beide heren liepen de tuin in en kwamen een kwartier later terug. Ze waren eruit en hadden goede afspraken gemaakt, uiteindelijk ook conform het advies dat wij aan onze cliënt hadden gegeven.

Een burengeschil hoeft niet altijd tot een procedure te leiden. Wij zullen U altijd adviseren over een goede oplossing. Uw wederpartij dient daar uiteraard aan mee te werken. Lukt het dan toch niet, dan is de stap naar de rechter snel gezet.