Het sluimerend gevaar van de “klusbus”
30 december 2015

Door het aantrekken van de economie wordt het noodzakelijk herstel aan de woning niet meer gemeden. Een dak wordt gerepareerd, een serre wordt aangebouwd en het nodige schilderwerk vindt plaats.

Maar wie laat ik al deze klussen uitvoeren? Het aanbod op internet is immers legio. Nog belangrijker is echter waar je op moet letten bij het aangaan van een contract met een klusbedrijf. Vaak is het gebruikelijk dat alleen een offerte door het klusbedrijf wordt gemaakt die vervolgens door de klant wordt getekend.

Bij aanvang van de klus zijn de verwachtingen vaak hoog gespannen en het vertrouwen in het klusbedrijf is groot. In veel gevallen wordt zelfs al een groot bedrag vooruit betaald vóór aanvang van de klus. Maar, let op, gaandeweg kunnen zich allerlei juridische valkuilen voordoen.

Als de gemaakte afspraken niet strak op papier staan, kan dit leiden tot een veelvoud aan verschillende juridische conflicten. Want wanneer vindt de eindoplevering plaats? Welke materialen worden gebruikt? Waar bestaat de klus exact uit en is er sprake van een totaalprijs?

Rondom al deze vragen kan een twistpunt en daarmee: een juridisch geschil ontstaan.

De advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten zetten Uw zorgen om in juridische slagkracht. Ons kantoor spreekt dan van tijdige nakoming, wanprestatie en non-conformiteit.

Recentelijk hebben wij nog voor elkaar gekregen dat een klusbedrijf na maanden lang treuzelen alsnog de klus binnen één maand (goed) had voltooid. Lukt zoiets niet in der minne, dan kunnen wij deugdelijke nakoming – indien nodig – via de rechtbank afdwingen.

Als U ook in conflict dreigt te komen met het door U gecontracteerd klusbedrijf, neem dan meteen contact op met één van de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten.

Het is namelijk vanuit een juridische oogpunt noodzakelijk dat U tijdig aan de bel trekt.