Eerste Hulp bij Schade
30 december 2015

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Vaak gaan medische fouten, onoplettendheid van een aannemer of het niet nakomen van een overeenkomst gepaard met een veelvoud aan schadeposten.

In Nederland zijn Amerikaanse claimtoestanden echter uit den boze. Dit betekent echter niet dat U de schade niet op een andere partij kunt verhalen. De advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten hebben ervaring bij het verhalen van schade.  En met het nodige succes!

Naast de aansprakelijkstelling van de wederpartij is het allereerst van belang dat er duidelijkheid bestaat omtrent de oorzaak en omvang van de schade, alsmede de eventuele kosten voor herstel van die schade. Als partijen het hier niet over eens zijn, is het van belang dat zo snel mogelijk een deskundige wordt benoemd die zich uitlaat over al deze zaken.

Bij de rechtbank kan een onafhankelijke deskundige worden benoemd die Uw situatie gaat beoordelen. Dit kunnen de advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten voor U regelen middels het indienen van een verzoekschrift. Het betreft hier een relatief snelle procedure zonder dat dit meteen gepaard hoeft te gaan met een bodemprocedure.

Ervaring leert dat partijen er onderling vaak uitkomen nadat de deskundige zijn rapport heeft uitgebracht.

Hoe meer tijd verstrijkt hoe moeilijker het voor een deskundige zal zijn om oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Wees er dus op tijd bij en schakel de hulp in van één van de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.