De ondernemer als homo universalis
30 december 2015

Voor een ondernemer zijn dit uitdagende tijden. De economie verandert in een snel tempo, hetgeen gepaard gaat met de nodige kansen. Het is juist nu noodzakelijk dat U zich kunt richten op de vooruitgang in Uw bedrijf.

Een juridisch conflict zit echter in een klein hoekje. Als spil van de onderneming kunt U onder meer te maken krijgen met onbetaalde facturen, een werknemer die arbeidsongeschikt raakt, bedrijfsschade, een conflict met één van Uw medevennoten of bestuurdersaansprakelijkheid.

De advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten begrijpen als geen ander dat U gebaat bent met een efficiënte oplossing. Vaak kan het twistpunt buiten de rechter om worden afgewikkeld. Voor U betekent dit dat het conflict snel wordt opgelost en de kosten zo laag mogelijk kunnen blijven. Als ondernemer zit U immers niet te wachten op jarenlang  juridisch getouwtrek bij de rechtbank.

Daarbij komt dat vaak een veelvoud aan economische belangen dient mee te wegen.

Als ondernemer bent U er niet bij gebaat dat U gebrouilleerd raakt met Uw verhuurder of leverancier. De advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten houden rekening met al deze belangen en geven U advies voor zowel de korte als de lange termijn.

Want in veel gevallen kunnen wij door ons kordaat optreden slepende conflicten voorkomen.

Onlangs hebben de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten nog een ondernemer geadviseerd omtrent toetreding tot een vennootschap.

Het is van belang dat U zorgvuldig te werk gaat, zodat U niet voor onaangename verrassingen komt te staan. U moet er toch niet aan denken dat U als vennoot toetreedt tot een onderneming die tal van schulden heeft en U dan geconfronteerd wordt met schuldeisers die de openstaande vorderingen op U persoonlijk komen verhalen.

Voor een weloverwogen advies terzake neemt U contact op met Van Dijk c.s. Advocaten.