Fatale spaarpunten
2 februari 2016

Een werknemer die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de aankoop van kantoorbenodigdheden maakt in privé gebruik van het spaarpuntensysteem van de leverancier. Middels de opgebouwde spaarpunten bestelt de werknemer allerlei luxe goederen die hij vervolgens op zijn privé adres laat bezorgen.

Op een gegeven moment ontdekt de werkgever de handelwijze van deze werknemer. De werknemer profiteert in feite van de kosten die worden gemaakt door werkgever. Daarnaast blijkt uit intern beleid dat het niet de bedoeling is dat dit soort giften worden aangenomen door de werknemer. Daarvan was de werknemer op de hoogte.

Wat volgt is een schorsing van de werknemer lopende een nader onderzoek. Alhoewel de werknemer stelt dat hij in het verleden toestemming heeft verkregen voor het incasseren van de spaarpunten, wordt hij door de werkgever op staande voet ontslagen.

Kort na het ontslag op staande voet pleegt de werknemer zelfmoord. De erfgenamen van de werknemer stappen naar de rechter voor een transitievergoeding en billijke vergoeding, nu zij van mening zijn dat de werknemer ten onrechte op staande voet is ontslagen.

De werkgever betoogt in de procedure dat de erfgenamen een dergelijke actie niet in kunnen stellen nu een ontslagvergoeding een hoogst persoonlijke en niet voor overgang vatbare recht betreft. De rechter volgt de stelling van de werkgever in deze niet en stelt dat deze vorderingen voor overgang vatbaar zijn.

Helaas voor de erfgenamen worden hun vorderingen inzake de transitievergoeding en billijke vergoeding door de rechtbank afgewezen. Ondanks het feit dat de werknemer stelde in het verleden toestemming te hebben verkregen voor het verzilveren van de spaarpunten, heeft hij naar de werkgever toe geen open kaart gespeeld omtrent zijn handelwijze. Om die reden kon werkgever overgaan tot het ontslag op staande voet.

De rechtbank komt tot de slotsom dat de aard en de ernst van de dringende reden ertoe leidt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang mocht beëindigen. Het betrof hier de uitspraak van de rechtbank te Gelderland d.d. 21 december 2015, vindplaats ECLI:NL:RBGEL:2015:8230

Begeeft U zich ook in een prangende erfrechtkwestie of dreigt een arbeidsconflict?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten. Zij staan U gaarne met raad en daad bij.