Onterechte verkeersboete?!

Het gebeurt steeds vaker dat er elektronisch wordt gehandhaafd op C-(verkeers)borden, dat wil zeggen: “een geslotenverklaring”. Denk bijvoorbeeld aan een eenrichtingsweg. Net als bij een snelheidsboete wordt dan met een camera geconstateerd dat het C-bord is genegeerd. Dergelijke wijze van handhaving mag, maar recente rechtspraak laat zien dat de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Beleidsregels boa) bepaalde voorwaarden stellen aan dergelijke boetes.  Lees meer

“Afgeven op de baas”

Onlangs stond in de NRC een artikel over een werkneemster die zich negatief had uitgelaten over haar werkgever. De casus was als volgt. Lees meer

Student krijgt ten onrechte bemiddelingskosten voor huurovereenkomst in rekening gebracht.

In de dagelijkse praktijk wordt er door veel verhuurmakelaars gewerkt met de constructie waarbij de huurder eerst nog bemiddelingskosten dient te voldoen alvorens de huurovereenkomst kan worden getekend. Met name (buitenlandse) studenten zijn nogal eens slachtoffer van deze praktijken nu zij in het geheel niet op de hoogte zijn van hun rechten. Zo wordt misbruik gemaakt van de situatie van deze vaak kwetsbare groep. Lees meer