Onterechte verkeersboete?!
30 januari 2019

Het gebeurt steeds vaker dat er elektronisch wordt gehandhaafd op C-(verkeers)borden, dat wil zeggen: “een geslotenverklaring”. Denk bijvoorbeeld aan een eenrichtingsweg. Net als bij een snelheidsboete wordt dan met een camera geconstateerd dat het C-bord is genegeerd. Dergelijke wijze van handhaving mag, maar recente rechtspraak laat zien dat de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Beleidsregels boa) bepaalde voorwaarden stellen aan dergelijke boetes. 

In een recente zaak was de gedraging vastgesteld aan de hand van een foto die met een flitspaal was gemaakt. Die foto bevond zich bij de stukken. Daarop is wel het voertuig van betrokkene zichtbaar, maar niet het C-bord. Er is dus ook niet te zien dat het voertuig van betrokkene het bord is gepasseerd. De rechter acht dit  onvoldoende om te kunnen vaststellen dat het bord ten tijde van de gedraging deugdelijk was geplaatst. Gelet daarop is de rechtbank van oordeel dat niet is voldaan aan de voorwaarden: het beroep wordt gegrond verklaard en de boete wordt vernietigd.

In de praktijk blijken dergelijke overtredingen via elektronische handhaving regelmatig voor te komen. Zo ook in Maastricht. Rondom het ziekenhuis MUMC+ (AZM) en het MECC (Johan Willem Beyenlaan, Endepolsdomein of Joseph Bechlaan) zijn een groot aantal geslotenverklaringen waarop elektronisch wordt gehandhaafd. Wordt u geconfronteerd met een dergelijke boete? Kijk dit dan goed na.

Voor hulp bij het aanvechten van een boete staan wij uiteraard voor u klaar en kun u contact met ons opnemen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:9621

Door: Janou Bergmans