Hoe meer vis, hoe droever water

Als er geen testament door erflater is opgesteld geldt het wettelijke versterferfrecht. Doorgaans hebben erflaters echter een testament opgesteld. De meest voorkomende testamenten zijn langstlevende testamenten.

Bij het langstlevende testament is de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de erfgenaam. De kinderen krijgen een vordering ter grootte van hun rechtmatige erfdeel dat echter niet opeisbaar is gedurende het in leven zijn van die langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner. Het successierecht (erfbelasting) voor de kinderen wordt berekend over de contante waarde van die vordering. De langstlevende ouder betaalt de erfbelasting over de gehele nalatenschap, verminderd met de waarde van de schuld aan de kinderen. Lees meer

Erfrecht leeft!

Op dit moment leeft het erfrecht zeer sterk.

Thans zijn veel ouders van babyboomers en de babyboomers zelf op een leeftijd waarbij men er goed aan doet om te denken over zijn/haar nalatenschap.

Erfrecht is emotie. Er komt veel bij kijken. Men dient overzicht te houden in een wirwar van wet – en regelgeving terwijl men net een dierbare is verloren. Lees meer

Fatale spaarpunten

Een werknemer die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de aankoop van kantoorbenodigdheden maakt in privé gebruik van het spaarpuntensysteem van de leverancier. Middels de opgebouwde spaarpunten bestelt de werknemer allerlei luxe goederen die hij vervolgens op zijn privé adres laat bezorgen. Lees meer