De legitieme portie
16 november 2021

Stel een vader komt te overlijden. Hij laat een zoon na. De zoon heeft destijds het erfdeel van zijn moeder opgemaakt aan verdovende middelen. De vader wilde niet dat het toekomstig erfdeel voor de zoon, door zijn zoon eveneens zou worden gebruikt voor verdovende middelen. In verband daarmee had vader besloten om zijn zoon in een testament te onterven. Nu de vader is overleden betekent dit dat de zoon geen erfgenaam is van de vader. De zoon is het hier absoluut niet mee eens. Hij wenst zijn legitieme portie op te eisen.

Wat is de legitieme portie? De legitieme portie is het gedeelte waar het kind volgens de wet recht op heeft ondanks dat het kind in een testament is onterfd. Het kind is dan legitimaris. Dat wil zeggen “schuldeiser van de nalatenschap”.

 

Toekenning van de legitieme portie heeft niets te maken met eventuele voldoening van verzorgingsbehoeften van het kind. Het heeft te maken met het bestaan van het bloedverwantschap. De vordering van de legitieme portie is geen recht op spullen van de erfenis. De vordering van de legitieme portie is een geldvordering.

 

De legitieme portie is een onaantastbaar wettelijk recht. Het is wettelijk omdat de regeling van de legitieme portie opgenomen is in artikel 4:63 lid 1 boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek heeft betrekking op het zogenaamde versterferfrecht. Het versterferfrecht is van toepassing indien er geen uiterste wilsbeschikking (oftewel een testament) is opgemaakt.

 

Kortom: mag de zoon – ondanks dat hij door zijn vader in het testament is onterfd – de legitieme portie opeisen? Ja, de zoon mag zijn legitieme portie opeisen omdat de legitieme portie het gedeelte van de erfenis is waar kinderen op grond van de wet altijd recht op hebben.

 

Heeft u een vraag over de legitieme portie of het versterferfrecht? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde erfrecht advocaten (043-3253960).