Corona Virus

Het Corona Virus houdt ons allemaal in de greep. Dat heeft ook gevolgen voor de behandeling van zittingen. De rechtspraak heeft besloten om met ingang van 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Uitsluitend urgente zaken worden behandeld. Het gevolg daarvan is dat de meeste zittingen opnieuw worden ingepland. Wanneer dat zal zijn is op dit moment nog onbekend.

Van Dijk c.s. Advocaten staat voor u klaar, ook in deze moeilijke periode. Uiteraard doen we dat op aangepaste wijze, in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Nieuwe en bestaande zaken worden zoveel mogelijk telefonisch in behandeling genomen. Afspraken op kantoor worden bij hoge uitzondering, als het niet anders kan, ingepland.

Als wij bericht krijgen in een voor u ingeplande zaak over een aangehouden zitting, dan wordt u door ons meteen geïnformeerd.

Ons kantoor blijft gedurende de reguliere openingstijden (werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur) telefonisch bereikbaar. Neemt u gerust contact met ons op.

Hebt u (arbeids)vragen over het corona virus, ook dan staan wij u graag met raad en daad bij.

 

Het Team van Van Dijk c.s. Advocaten

Vervangende toestemming vaccinaties Rijks Vaccinatieprogramma

Een kind is voor de duur van een jaar onder toezicht gesteld en uiteindelijk krachtens een machtiging uit huis geplaatst. De pleegouders weigeren vervolgens toestemming voor het vaccineren van het kind. Jeugdbescherming heeft de pleegouders via een kort geding voor de rechter gedaagd, nu zij van mening is dat het kind dient te worden gevaccineerd, zeker gelet op het feit dat het kind al een aantal keer ernstig ziek is geweest (hoge koorts, ziekenhuisopname en oogontsteking). Lees meer