Coronacrisis en huurrecht

Tijdelijke huurprijsvermindering in tijden van corona?

Recent zijn over de gevolgen van de coronacrisis voor een huurovereenkomst meerdere gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. Lees meer

Wet verbetering poortwachter: oordeel bedrijfsarts wordt leidend

De wetgever komt per 1 januari 2021 de werkgever enigszins tegemoet betreffende zijn loondoorbetalingsverplichting van twee jaar bij een zieke werknemer. Die verplichting wordt door werkgevers ervaren als een behoorlijke last. Heden ten dage verkeren werkgevers in onzekerheid dat ze na twee jaar van re-integratiekosten worden geconfronteerd met een loonsanctie. Dit is het geval indien de verzekeringsarts namens het UWV, in het kader van een WIA-uitkeringsaanvraag door de zieke werknemer, oordeelt dat werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht aan de re-integratie. Het UWV kan dan de werkgever verplichten om maximaal 1 jaar loon door te betalen. In dat jaar dient de werkgever zijn tekortkomingen ter zake re-integratie te herstellen. De werknemer krijgt dan alsnog de kans om te re-integreren. Lees meer