Coronacrisis en huurrecht
20 oktober 2020

Tijdelijke huurprijsvermindering in tijden van corona?

Recent zijn over de gevolgen van de coronacrisis voor een huurovereenkomst meerdere gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. Centraal in deze uitspraken stond de vraag:

Of de coronacrisis, althans de maatregelen die de overheid naar aanleiding hiervan ondernemers oplegt, kan worden aangemerkt als een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW?

Indien de coronacrisis een huurrechtelijk gebrek oplevert, kan dit leiden tot een evenredige huurprijsvermindering. Hierna worden 2 uitspraken kort uiteengezet.

Rechtbank Noord-Nederland 27 mei 2020 (ECLI:NL:RBNNE:2020:1979)

Deze casus ziet toe op een huurovereenkomst tussen pandeigenaar ‘Sigismund’ en huurder ‘AB InBev’. De voorzieningenrechter in deze kwestie vond het niet onredelijk dat de brouwer (huurder) maar 2/3e van de huur betaalde. Het, vanwege de coronacrisis, door de overheid sluiten van de horecaonderneming kan worden gezien als gebrek. De huurder in kwestie had derhalve recht op huurprijsvermindering (met terugwerkende kracht).

Rechtbank Overijssel 3 juni 2020 (ECLI:NL:RBOVE:2020:1906)

De voorzieningenrechter te Zwolle besliste echter anders in de zaak van 3 juni jl.. In deze kwestie – tussen restaurant ‘Urbana’ en de pandeigenaar – troffen partijen elkaar vanwege een conflict over de huurprijs en achterstallig onderhoud. De rechter oordeelde in dit geval dat de coronamaatregel, waardoor het restaurant moest sluiten, geen gebrek opleverde. Ondanks het noodgedwongen moeten sluiten van de deuren, belet voornoemde sluiting op zichzelf niet de betaling van de huurprijs. In deze casus bepaalde een beding in de overeengekomen algemene voorwaarden namelijk dat de huurder diende te zorgen voor de vergunning, waardoor desbetreffende onderneming haar werkzaamheden kon uitoefenen. Met andere woorden: het (tijdelijk) intrekken van de vergunning c.q. het sluiten van de deuren geeft in dit geval géén aanleiding tot vermindering van de huurprijs.

Samenvattend

U ziet dat bij de vraag of u – als huurder – in aanmerking komt voor huurprijsvermindering vanwege de coronacrisis, een kwestie is van het interpreteren van alle omstandigheden van de situatie en de van toepassing zijnde huurovereenkomst c.q. algemene voorwaarden. Derhalve is het aan te bevelen om een advocaat in de arm te nemen ter beoordeling van deze vraag.

Heeft u vragen over het huurrecht? Neem dan contact met ons op.