Het verloop van een ‘doorsnee’ dagvaardingsprocedure

 

Komt degene met wie u een overeenkomst heeft gesloten zijn verplichtingen niet na, heeft u een schadeclaim of worden facturen niet betaald? In dat geval bestaat de mogelijkheid om een dagvaardingsprocedure te starten bij de kantonrechter. Dergelijke procedure kan worden gezien als ultimum remedium, indien u niet tot een schikking komt met wederpartij (hierna te noemen: gedaagde). Lees meer