Zwarte katten brengen ongeluk!
3 januari 2018

Het Gerechtshof te Den Haag diende zich onlangs over een weer zeer bijzondere zaak uit te laten. De zaak ging erover dat eiser aan het fietsen was en op een ongelukkig moment werd zijn pad doorkruist door een kat. De kat werd door de fietser aangereden en zowel eiser als de kat hadden ernstig letsel. Eiser had letsel opgelopen in de vorm van een gebroken linkerbekken, een borstwervel en enkele rugwervels. De kat moest men laten inslapen vanwege een gebroken rug op 3 plekken.

Eiser sprak gedaagde aan als de verantwoordelijke, dit nu het krachtens de wet (inderdaad) mogelijk is om de eigenaar van een dier aansprakelijk te achten voor eventueel geleden schade, als gevolg van een onrechtmatige daad. Gedaagde stelde zich echter op het standpunt dat zij geen eigenaar was van de zwerfkat, maar dat die kat slechts af en toe werd gevoerd en verzorgd. Partijen voeren, tot bij het Hof, een verhitte discussie over de vraag of er nu wel of niet sprake was van eigendom van de kat. Het Hof komt dan tot de slotsom dat daar in dit geval geen sprake van is. Het alleen af en toe verzorgen van een zwerfkat zorgt er nog niet voor dat er een eigendomsverhouding ontstaat. Gedaagde is derhalve niet aansprakelijk geacht voor het geleden letsel van eiser. Overigens is in het arrest niets opgenomen over de vraag of gedaagde daadwerkelijk financieel verantwoordelijk gehouden had kunnen worden voor het letsel van eiser indien de kat wel zijn eigendom zou zijn geweest. Het enkele feit dat de kat de straat over heeft gerend en daarbij wellicht de voorrangsregels niet in acht heeft genomen, kan immers niet zondermeer leiden tot het met succes aansprakelijk achten voor gestelde geleden schade.

Van Dijk c.s. Advocaten behandelt eveneens letselschadezaken, neem gerust vrijblijvend contact op met een van de specialisten.

Vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2017:3304

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.